Đây đều là những thói quen mà mọi người có thể luyện tập ở nhà được. Quan trọng đó chính là THÓI QUEN. Dần dần, qua một thời gian, mọi người sẽ thấy mình tiến bộ lên đáng kể. 1. Virtual Assistant Chắc hẳn ai cũng xài điện thoại smartphone cả. Trên điện thoại iphone