LUYỆN NGHE CHÉP CHÍNH TẢ

Hiện tại, có rất nhiều cách để luyện nghe tràn ngập trên Internet. Nhưng một trong những phương pháp mà giúp cho các bạn cải thiện nhanh phần nghe đó chính là NGHE CHÉP CHÍNH TẢ. Một số bạn thì biết phương pháp này và một số thì chưa. Đối với các bạn đã biết

CÔNG THỨC HÀNH ĐỘNG – ICAN

“Thầy ơi, làm sao để em có thể duy trì học Tiếng Anh mỗi ngày mà không hề thấy chán?” “Em cảm thấy lười để bắt đầu học Tiếng Anh” Bây giờ, Đức sẽ chia sẻ với các bạn một công thức không những giúp cho các bạn trong việc học Tiếng Anh mà bất