CÔNG THỨC HÀNH ĐỘNG – ICAN

“Thầy ơi, làm sao để em có thể duy trì học Tiếng Anh mỗi ngày mà không hề thấy chán?” “Em cảm thấy lười để bắt đầu học Tiếng Anh” Bây giờ, Đức sẽ chia sẻ với các bạn một công thức không những giúp cho các bạn trong việc học Tiếng Anh mà bất

CÁCH LUYỆN WRITING TẠI NHÀ

Trước hết, có hai thể loại viết là viết theo kiểu học thuật, luyện thi và nói gì viết đó. Trong phạm vi bài chia sẻ này Đức không thể chỉ cho các bạn viết theo kiểu học thuật được. Nếu viết theo kiểu học thuật thì có khi phải viết cả cuốn sách chỉ